Potřebujete poradit?

Poslat zprávu

Máte dotaz či připomínku? Napište nám.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
  • Odpovíme vám ještě dnes, nejpozději však následující pracovní den.

Havarijní pojištění a doplňková připojištění

Havarijní pojištění se primárně vztahuje na rizika havárie, krádeže, vandalismu a živelných událostí. Navíc pojišťovny nabízí doplňková připojištění zvyšující pojistnou ochranu. Nejsou zadarmo a zvyšují cenu pojištění. Proto by si měl pojištěný důkladně promyslet, které z nabízených připojištění jsou pro něho důležitá a je za ně ochoten platit.

Připojištění je takový typ pojištění, které nelze sjednat samostatně, ale pouze v rámci vybraného pojistného produktu. V případě havarijního pojištění pojišťovny obvykle nabízí:

  • připojištění skel
  • úrazové pojištění osob 
  • připojištění zavazadel 
  • pojištění náhradního vozidla 
  • GAP 
  • pojištění právní ochrany 
  • rozšířené asistenční služby 
  • Připojištění skel 
Toto pojištění kryje náklady na výměnu skla či skel vzniklé poškozením či rozbitím skel. Pojištění se však nevztahuje na výrobní vady a škody vzniklé při přepravě nebo při rozbití při montáži či demontáži. 

Úrazové pojištění osob ve vozidle 

Pojištění se vztahuje na škody na zdraví všech přepravovaných osob – trvalé následky a smrt následkem úrazu. Poškozeným osobám je obvykle z pojištění vypláceno denní odškodné při pobytu v nemocnici a denní odškodné po dobu nezbytného léčení apod. 

Připojištění zavazadel 

Z připojištění jsou hrazeny škody, k nimž došlo na přepravovaných zavazadlech v důsledku havárie, odcizení, vandalismu, živelné události či ztráty. 

Pojištění náhradního vozidla 

Pojištění se vyplatí tehdy, není-li vaše vlastní vozidlo schopné provozu (např. po dopravní nehodě). Po dobu opravy vám pojištění uhradí náklady spojené s pořízením náhradního vozidla. 

GAP 

Jedná se pojištění pořizovací ceny a kryje rozdíl mezi pořizovací a obecnou cenou vozidla. V případě totální škody nebo krádeže vozidla získá pojištěný úhradu celé částky včetně spoluúčasti z havarijní pojištění. Konkrétní podmínky mohou mít jednotlivé pojišťovny nastavené různě. 

Připojištění právní ochrany 

Pojištění kryje náklady na právní pomoc (poradenství) související s provozem vozidla a s řešením méně či více závažných problémů právního či úředních charakteru. 

Pojištění rozšířených asistenčních služeb 

Součástí každého havarijního pojištění jsou asistenční služby zajišťující rychlou pomoc při poruše, havárii či jiných nesnázích. Zahrnuje například opravu vozidla na místě, odtah, poradenství a další služby sjednané v pojistné smlouvě. Připojištěním rozšířených služeb máte nárok na další služby, vyšší limity u jednotlivých úkonů apod.