Potřebujete poradit?

Poslat zprávu

Máte dotaz či připomínku? Napište nám.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
  • Odpovíme vám ještě dnes, nejpozději však následující pracovní den.

Podmínky užívání serveru prodej.mesec.cz

Úvodní ustanovení

Dodržování těchto podmínek je nezbytným předpokladem jakéhokoli užívání internetového serveru prodej.mesec.cz (dále jen „server“). Kdo server a jeho obsah jakkoli užívá (dále jen „uživatel“), projevuje tím s těmito podmínkami souhlas a zavazuje se je dodržovat. Provozovatel serveru, společnost Internet Info, s. r. o. (dále jen „provozovatel“), si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit; pro užívání serveru jsou změněné podmínky účinné nejpozději od okamžiku jejich uveřejnění na serveru.

Server se nachází pouze v České republice a je určen pro užívání pouze v ní. Užívání serveru se proto řídí výlučně právními předpisy České republiky, a to bez přihlížení k jakýmkoli právním normám, které by určovaly jiné rozhodné právo. Obsah serveru je chráněn autorským právem podle autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., v účinném znění). Chcete-li kterýkoli uveřejněný materiál převzít dle § 34 odst. 1 písm. c) autorského zákona, případně jej dále šířit jiným způsobem, vyžádejte si prosím předem souhlas provozovatele; bez jeho souhlasu není převzetí dovoleno.

Provozovatel zveřejňuje na serveru informace o nabídce finančních produktů třetích osob (dále jen „finanční produkty“) a to způsobem a v rozsahu, v jakém informace o nabídkách finančních produktů třetích osob od těchto obdržel.

Provozovatel neodpovídá za úplnost, pravdivost a přesnost informací o finančních produktech zveřejňovaných na serveru. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé uživatelům či třetím osobám v souvislosti s užitím informací zveřejněných na serveru.

Vytvoření příležitosti uzavřít smlouvu

V případě, že uživatel projeví zájem o finanční produkty, může vyplnit kontaktní formulář, který se nachází na serveru, případně přejít na server třetí strany. Vyplněním kontaktního formuláře souhlasí uživatel s tím, aby provozovatel poskytl uživatelem vyplněné údaje partnerovi za účelem vytvoření příležitosti uzavření smlouvy, jejímž předmětem jsou finanční produkty. Vyplněním kontaktního formuláře dále uživatel vyjadřuje souhlas s tím, aby provozovatel či partner zpřístupnili veškerá data a informace, které uživatel do kontaktního formuláře uvedl (včetně osobních údajů), třetím osobám nabízejícím finanční produkty na serveru prezentované, jakož i dalším spolupracujícím třetím osobám, kteří je mají možnost dále využít za účelem nabízení obchodu a služeb. Vyplněním kontaktního formuláře také uživatel vyjadřuje svůj zájem, aby byl v souvislosti s možností uzavření smlouvy ohledně finančních produktů kontaktován i v budoucnu.

Provozovatel neposkytuje služby a produkty nabízené na serveru a není zavázán z případných právních úkonů učiněných uživatelem či třetí osobou, i kdyby došlo na dálku k uzavření smlouvy mezi uživatelem a třetí osobou prostřednictvím serveru.

Ochrana osobních údajů

Společnost Internet Info, s.r.o., zaručuje všem svým zákazníkům, partnerům a spřáteleným subjektům ochranu jejich osobních údajů. Bližší informace naleznete v našich Zásadách zpracování osobních údajů dostupných zde.

Další ustanovení

Uživatel není oprávněn při využívání serveru používat postupy, které by mohly mít negativní dopad na provoz serveru. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob směřujících neoprávněně vůči serveru.