Potřebujete poradit?

Poslat zprávu

Máte dotaz či připomínku? Napište nám.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
 • Odpovíme vám ještě dnes, nejpozději však následující pracovní den.

Změnou zdravotní pojišťovny získáte výhody a bonusy. Přihlášku je nutno podat do konce září

Zdravotní pojištění si platí bez výjimky všichni. Je totiž povinné. Dobrovolný je výběr zdravotních pojišťoven, kterých v ČR působí sedm. Změna pouze kvůli finanční úspoře nemá smysl, jelikož sazba je pevně daná zákonem. Pádným důvodem pro změnu jsou však odlišné výhody a bonusy.

Pravidla pro změnu zdravotní pojišťovny

Český občan má sice právo změnit zdravotní pojišťovnu, nemůže tak ale učinit, kdykoliv se mu během roku zlíbí. Změnit zdravotní pojišťovnu v ČR lze pouze jedenkrát za dvanáct kalendářních měsíců a to ve dvou zákonem stanovených termínech buď k 1. lednu, nebo 1. červenci. Pojišťovny si vybírat nemohou a musí přijmout každého, kdo podá přihlášku.


Proč se o tom zmiňujeme právě teď na konci léta, když červenec je za námi a leden daleko před námi? Přihlášku k nové zdravotní pojišťovně je totiž nutné podat nejpozději tři měsíce před požadovaným datem. Pokud tedy chcete změnu zdravotní pojišťovny provést k 1. lednu 2021, přihlášku musíte podat nejpozději do 30. září 2020.


Než však přihlášku podáte, ověřte si dvě zásadní informace. Nejprve si důkladně porovnejte výhody a bonusy, které nabízí stávající a vybraná pojišťovna. Poté si ověřte, zda vaši lékaři akceptují vámi vybranou pojišťovny a mají s ní uzavřenou smlouvu. Změnu zdravotní pojišťovny je zaměstnanec povinen oznámit zaměstnavateli do 8 dní.

Jak si vybrat novou zdravotní pojišťovnu

Zdravotní pojištění je sice v ČR povinné a sazby za pojištění stejné, samotné pojištění od jednotlivých pojišťoven se však liší. Zdravotní pojištění jako takové je stejné, odlišná je nabídka výhod a bonusů, které pojišťovny ve snaze získat nové klienty, nabízí. 


Seznam zdravotních pojišťoven v ČR:

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) – kód 111

 • Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (VOZP) – kód 201

 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) – kód 205

 • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) – kód 207

 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPSKODA) – kód 209

 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZPMVCR) – kód 211

 • Revírní bratrská pokladna (RBP-ZP) – kód

Seznam výhod a bonusů, které české zdravotní pojišťovny nabízí

Vyplatí se prostudovat si nabídku výhod a rozmyslet si, zda se vám změna zdravotní pojišťovny přece jen nevyplatí. Jaké výhody zdravotní pojišťovny aktuálně nabízí?


Největší česká Všeobecná zdravotní pojišťovna nabízí svým klientům členství v Klubu zdraví s celou řadu výhod a dále pak nejrůznější finanční příspěvky pro děti i dospělé: 

 • Vyšší částky na očkování

 • Až 3 000 Kč pro těhotné ženy a maminky po porodu

 • Až 3 000 Kč pro dárce krve

 • Až 10 000 Kč pro dárce orgánů na rehabilitační a rekondiční aktivity

 • Až 1 000 Kč na pravidelné pohybové aktivity pro děti a dospělé

 • Až 500 Kč na vyšetření kožních znamének

 • Až 6 000 Kč na bezlepkovou dietů u dětí s diagnózou celiakie

 • Až 10 000 Kč na dietu u dětí se vzácnými vrozenými metabolickými vadami

 • Až 2 500 Kč na odvykání kouření

 • Příspěvek na pomůcky a služby pro diabetiky

 • Příspěvek na paruku u onkologických pacientů

 • Příspěvek na léčebně-ozdravné pobyty

 • Příspěvek na různé aktivity související s péčí o zdraví, které nejsou hrazené ze zdravotního pojištění


Vojenská zdravotní pojišťovna poskytuje například:

 • BeneFit klub – karta pro volné vstupy zahrnující sportovní aktivity, relaxační činnosti, adrenalin i zážitky pro celou rodinu

 • Finanční příspěvek na prevenci

 • Očkování pro dobrovolné hasiče a celníky

 • Příspěvky a výhody pro vojáky a válečné veterány

 • Příspěvek na nízkobílkovinnou dietu

 • Program zdravý zaměstnanec 


V nabídce výhod u České průmyslové zdravotní pojišťovny zase najdeme:

 • Preventivní programy – finanční příspěvky pro děti a dospělé ve výši až 1 500 Kč, pro dárce krve dokonce až 3 500 Kč

 • Slevy na produkty u vybraných partnerů ve výši 10 % a více (cestovní kanceláře, prodejci potravinových doplňků apod.)

 • Cestovní pojištění za výhodnou cenu


Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví má pro své klienty připraveny tyto výhody:

 • VITAKARTA Online – webová aplikace umožňující využívat služby bez osobní návštěvy pobočky

 • Asistenční služba dostupná 24/7

 • Zdravotně preventivní programy

 • Příspěvky na prevenci

 • Slevy u vybraných partnerů týkající se podpory zdravého životního stylu a prevence

 • 50% sleva na cestovní pojištění od pojišťovny Vitalis


Zaměstnanecká pojišťovna Škoda má ve svém klientském programu zahrnuty:

 • Zdravotní programy

 • Příspěvky na očkování

 • Příspěvky pro dárce krve

 • Slevy pro pojištěnce na lázeňské pobyty, cestování, doplňky stravy, léků, masáže, sportovní aktivity atd.

 • Cestovní pojištění za výhodnou cenu


K hlavním výhodám a bonusům Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR patří:

 • Konzultace odborného lékaře nonstop

 • Cestovní, úrazové pojištění nebo pojištění domácnosti se slevou

 • Finanční příspěvky na prevenci (podpora zdravého životního stylu, specifické diety, těhotenství a pord, civilizační nemoci a další)

 • Léčebně-ozdravné pobyty a preventivní zdravotní programy

 • Programy pro dárce krve a kostní dřeně

 • Nabídka slev u vybraných partnerů (lékárny, optika, zdravý životní styl, sportovní aktivity apod.)


Sedma a poslední zdravotní pojišťovna v ČR Revírní bratrská pokladna svým klientům nabízí následující výhody:

 • až 500 Kč na odvykání kouření

 • až 1 000 Kč pro celiaky, diabetiky

 • až 1 000 Kč na nízkobílkovinnou dietu

 • příspěvky pro onkologické pacienty

 • až 500 Kč na vyšetření prsu

 • příspěvek na roušky, respirátory a dezinfekční příspěvky

 • až 3 000 Kč pro dárce krve a kostní dřeně

 • sleva na cestovní pojištění

 • sleva na plavání v bazénech

 • akční slevové akce každý měsíc (např. na odvykání kouření, na očkování proti klíšťové encefalitidě, na rovnátka, na hubnutí)

Změnu zdravotní pojišťovny nahlaste zaměstnavateli včas, jinak zaplatíte penále

Posledním krokem, pokud přihlášku podáte a změníte zdravotní pojišťovnou, je včasné ohlášení změny svému zaměstnavateli a to nejpozději do 8 dní ode dne změny, aby vás zaměstnavatel stihl přehlásit k nové pojišťovně a platit tak pojistné na správný účet.


Pokud byste tak neučinili a zaměstnavatel i po změně dál hradil zdravotní pojištění na účet u nesprávné zdravotní pojišťovny, bude muset zaplatit penále, jakmile dojde ke zjištění této nesrovnalosti. Sazba penále činí dle zákona 592/1992 Sb., 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na prominutí penále není nárok a záleží pouze na zdravotní pojišťovně, zda na základě žádosti penále odpustí v plné nebo alespoň částečné výši.


Vědět byste proto měli, že zaměstnavatel má právo požadovat zaplacení penále od vás jakožto zaměstnance, který změnu včas nenahlásil. Ohlášení je čistě povinností zaměstnance. Zaměstnavatel nemusí zjišťovat, kdo z jejich zaměstnanců změnil zdravotní pojišťovnu. Někteří to i přesto dělají například prostřednictvím interního hromadného e-mailu.

OSVČ a změna zdravotní pojišťovny

OSVČ neboli osoba samostatně výdělečně činná na rozdíl od zaměstnance musí změnu zdravotní pojišťovny zohlednit také v daňovém přiznání. Způsob podání přehledu o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně se pak liší dle data, ke kterému změnu proběhla.


 • Pokud OSVČ změní zdravotní pojišťovnu k 1. lednu, pak musí přehled o příjmech a výdajích za předešlý kalendářní rok odevzdat původní pojišťovně. Nové pojišťovně zašle přehled až za nové daňové období.

 • OSVČ, který zdravotní pojišťovnu změní k 1. červenci, je povinen za rok, ve kterém změna proběhla, podat dva přehledy o příjmech a výdajích. Za období od 1. ledna do 30. června původní pojišťovně a za období od 1. července do 31. prosince pak nové pojišťovně.