Potřebujete poradit?

Poslat zprávu

Máte dotaz či připomínku? Napište nám.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
 • Odpovíme vám ještě dnes, nejpozději však následující pracovní den.

Daně v roce 2019: Přehled nejdůležitějších změn

Daně jsou poměrně komplikovaná oblast. Vyznat se v nich a pochytit všechny změny je pro laika poměrně těžký oříšek. Proto vám přinášíme stručný přehled hlavních daňových změn, které platí pro rok 2019.

Daň z příjmu fyzických osob

Od 1. ledna 2019 došlo k dalšímu zvýšení minimální mzdy na částku 13 350 korun a nejnižší úrovně zaručené mzdy na 2 300 korun (v roce 2018 to bylo 1 150 korun). Zejména minimální mzda má vliv na způsob zdanění fyzických osob.

Zvýšení minimální mzdy vedlo také k navýšení limitu pro osvobození úhrnu pravidelně vypláceného důchodu či penze od daně z příjmu fyzických osob a to o 41 400 korun za celý rok a to z původní částky 439 200 korun na současných 480 600 korun. Vzrostla také částka slevy na dani za každé vyživované dítě. Tu je možné uplatnit v souvislosti s umístěním dítěte do předškolního zařízení a to ve výši výdajů, které lze prokázat. Sleva na dani pro rok 2019 činí 13 350 korun.

Dále došlo k navýšení limitu minimálních příjmů pro uplatnění nároku na daňový bonus a to na částku 80 100 korun. Poslední změnou je změna hranice pro tzv. solidární zvýšení daně, která aktuálně činí 1 569 552 korun.

Daň z příjmu právnických osob

Velkou změnou je úprava důležité směrnice Rady EU 2016/1164, která obsahuje soupis pravidel proti vyhýbání se daňovým povinnostem. Směrnice je závazná pro všechny členské státy EU. Novinku představuje opatření, jejichž cílem je omezení možností přesouvání zisků mezi propojeným firmami za účelem snížení daně. U nás by mělo dojít ke schválení novele zákona o daních z příjmů obsahující toto nařízení v průběhu roku 2019.

Součástí novely by mělo být tak omezení uznatelnosti výpůjčních výdajů a pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti. První ustanovení znamená, že nadměrné výpůjční výdaje jsou daňově uznatelné pouze do výše stanoveného limitu, který byl vypočtený z daňového zisku ještě před zdaněním, úroky, odpisy a amortizací. V případě, že výpůjční výdaje tento limit přesáhly, zvýší se výsledek hospodaření o rozdíl.

Pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti znamená povinnost dodanit příjmy dosažené prostřednictvím ovládané společnosti v zahraničí, která spadá do kategorie nízkého zdanění. Podle tohoto pravidla musí daňový poplatník do svého daňového základu zahrnout i příjmy společnosti, jejíž daňové zatížení je minimálně o 50 % nižší než daň, kterou by zaplatila, kdyby byla rezidentní v členském státě daňového poplatníka.

Daň z přidané hodnoty

V rámci novely zákona o elektronické evidenci tržeb se chystá i novela zákona o DPH. Dojde-li k nabytí účinnosti novely zákona ještě v roce 2019, dojde u vybraných služeb ke snížení sazby DPH na 10 %.

Seznam služeb, které by mohly v roce 2019 spadnout do kategorie služeb se sníženou sazbou DPH ve výši 10 %:

 • úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (část vodného)
 • odvádění a čištění odpadních vod
 • stravovací služby a podávání nápojů (netýká se tabákových výrobků a alkoholických nápojů)
 • služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech
 • služby mytí oken prováděné v domácnostech
 • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotní postižené
 • drobné opravy obuvi a kožených výrobků
 • drobné opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků
 • drobné opravy jízdních kol
 • kadeřnické a holičské služby

Spotřební daně

Společně s účinností daňového balíčku bylo zavedeno zdanění tzv. zahřívacích tabákových výrobků. Jedná se o národní úpravu, protože dosud nedošlo ke sjednocení přístupu v rámci Evropské unie. Výrobky, kterých se toto zdanění bude týkat, musí být označené tabákovou nálepkou jako všechny ostatní tabákové výrobky. Sazba spotřební daně pro zahřívané tabákové výrobky je stejná jako v případě jemně řezaného tabáku a ostatního tabáku určeného ke kouření, což je 2,236 korun za kilogram tabáku, které je v těchto výrobcích obsažený.