Potřebujete poradit?

Poslat zprávu

Máte dotaz či připomínku? Napište nám.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
  • Odpovíme vám ještě dnes, nejpozději však následující pracovní den.

Životní pojištění – odečet z daní

Kromě toho, že životní pojištění nabízí významnou ochranu pojištěného i jeho rodiny před finančními následky nepříznivých životních události (např. smrt, úraz, nemoc, pracovní neschopnost), má také další výhody. Jednou z nich je možnost odečtu zaplaceného pojistného z daňového základu. Právě z tohoto důvodu se vyplatí platby nastavit tak, abyste daňové zvýhodnění využili na maximum.

Ze základnu daně si můžete odečíst až 24 000 Kč

V případě sjednané smlouvy o životním pojištění, má pojištěný právo si ze základu daně odečíst určitou částku, pokud splňuje podmínky pro daňovou odečitatelnost. Do konce roku 2016 to bylo nejvýše 12 000 Kč. Tato částka byla s platností k 1. lednu 2017 zvýšena na 24 000 Kč a to i při uzavření většího počtu smluv. Při větším počtu smluv však lze zaplacené pojistné sečíst, ale pouze do částky 24 000 Kč.

Jaké podmínky musí pojištěný splnit?

Aby si pojištěný mohl zaplacené pojistné za životní pojištění až do uvedené částky odečíst ze základu daně, musí splňovat zákonem stanovené podmínky, které jsou:

  • Pojištěný musí být zároveň pojistníkem (tj. osoba, která pojistnou smlouvu uzavřela a platí sjednané pojistné)
  • Pojistná smlouva je uzavřena nejméně na 5 let
  • Minimální pojistná částka u smluv od 5 do 15 musí činit nejméně 40 000 Kč, u smluv nad 15 let 70 000 Kč
  • Pojistná smlouva o životním pojištění nesmí umožňovat průběžný výběr vložených finančních prostředků (tzv. mimořádné výběry)
  • Dohodnuté pojistné plnění smí být vyplaceno nejdříve 60 měsíců po podpisu smlouvy (5 let) a nejdříve v 60. letech pojištěného

Kdy nelze uplatnit daňové zvýhodnění?

Daňový odpočet pojistného za životního pojištění nelze uplatnit tehdy, pokud pojistné za pojištěného hradí zaměstnavatel v rámci zaměstnaneckých výhod. Příspěvek od zaměstnavatele patří mezi nákladové položky a jsou osvobozeny od daně z příjmu ze závislé činnosti i odvodu sociální a zdravotního pojištění. Pokud je příspěvek zaměstnavatele vyšší, je zaměstnanec navíc povinen uhradit sociální a zdravotní pojištění z částky přesahující státem stanovený limit.

Srovnejte si životní pojištění