Potřebujete poradit?

Poslat zprávu

Máte dotaz či připomínku? Napište nám.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
  • Odpovíme vám ještě dnes, nejpozději však následující pracovní den.

Povinné ručení a občanský zákoník

Na počátku roku 2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník, který ovlivnil i oblast pojištění vozidel – povinné ručení. Nynější občanský zákoník přinesl od odpovědnosti za škody výrazné změny. Konkrétně se změny týkají povinného ručení a náhrady způsobených škod.

Základní změny, které přinesl nový občanský zákoník, a které mají vliv i na povinné ručení:

  • Zrušení paušálních limitů pro výpočet výše škody na zdraví či usmrcení
  • Posílení právního postavení poškozeného
  • Rozšíření případů náhrady nemajetkové újmy
  • Rozpracování zvláštních případů vzniku škody

Náhrada při poškození věci

Poškozený má právo vyžadovat uhrazení škody způsobené na majetku. Stanovení výše škody přitom vychází z obvyklé ceny věci v době, kdy došlo k jejímu poškození. Na výši škody mají vliv i další kritéria. Zohledňuje se například, co vše musel poškozený vynaložit k obnovení či nahrazení funkce poškozené věci.

Nově byl také zaveden institut “věcí zvláštní obliby”. Týká se věcí, které mají pro poškozený citovou hodnotu, a proto je velmi těžko stanovit výši škodu. I v takových případě občanský zákoník nařizuje viníkovi uhradit poškozenému cenu zvláštní obliby. Cenu stanovuje sám poškozený s ohledem na oblíbenost a vztah k věci.

Ublížení na zdraví a typy náhrad

Hlavním změnou bylo zrušení vyhlášky, podle níže se výše škody stanovovala dle paušálního systému (za každý úraz byl stanoven určitý počet bodu, přičemž za 1 bod poškozený obdržel 120 Kč). Dnes neexistují žádné limity odškodného. Výše škody je stanovována individuálně s ohledem na všechny okolnosti škody a jejích případných následků.

Pojmy bolestné a ztížení společenského uplatnění nový občanský zákoník zrušil. Nově se hovoří o peněžité náhradě za vytrpěnou bolest. V případě, že poškození ovlivní poškozeného i do budoucnosti, je automatickou součástí i ztížení společenského uplatnění. Novým pojmem je nemajetková újma, která se vztahuje k ochraně osobnosti. Mezi další nároky poškozeného patří náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a po jejím skončení či náhrada za ztrátu na důchodu.

V případě úmrtí mají nárok na vyplacení peněžité náhrady vyvažující plně jejich utrpení, náklady pohřbu a náklady na výživu pozůstalým pozůstalí (manžel/ka, děti, atd.).

Srovnejte si povinné ručení